Vår vision

Vi vill inspirera och engagera människor till ett friskare och aktivare liv

Christian Johnson Lindblad | 073-920 36 50 | christian@imorn.se 
Fredrik Adolfsson | 0706-01 01 57 | fredrik@imorn.se